In een eerdere blog had ik het al over de digitale transformatie. De manier waarop consumenten winkelen zal blijvend veranderen en aanzienlijke gevolgen hebben voor de gehele detailhandel. Opkomende digitale en technologische trends zoals virtual reality, autonome voertuigen, the Internet of Things en verbonden apparaten zorgen voor een fundamentele verandering in alles wat we doen. Dit creëert onzekerheden en verstoort onze gedachten over hoe bedrijfsvoering en bedrijfsmodellen eruit moeten zien.

Onderscheid je van andere aanbieders

Dat betekent ook iets voor jouw bedrijf en jouw branche. Door sneller en beter in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen kun je je onderscheiden van andere aanbieders. Maar om eerst eens inzicht te krijgen in wat die veranderingen kunnen inhouden, is het goed te kijken naar de trends in de wereld.

Wat zijn de megatrends?

In verschillende onderzoeken, waaronder het Roland Berger Trend Compendium 2030, worden zeven typen megatrends besproken. Waarom die megatrends belangrijk zijn voor jou als mkb’er? Om met Burkhard Schwenker, Senior Partner van Roland Berger te spreken: ‘Megatrends hebben invloed op een ieder van ons; als je gaat nadenken over mogelijkheden voor de toekomst, moet je er simpelweg rekening mee houden.’ De zeven megatrends die worden geïdentificeerd gaan over demografie, globalisering en toekomstige markten, schaarste van onze bronnen, klimaatverandering en de gevaren voor ons ecosysteem, technologie en innovatie, de wereldwijde kenniseconomie en duurzaamheid. Een paar belangrijke punten van de eerste vier megatrends op een rij.

Bevolkingsgroei, migratie en verstedelijking bepalen de koers van onze samenlevingen en economieën

Door de stijgende levensverwachting en lage geboortecijfers zal de leeftijdsgroep 60+ zal als klantengroep verder aan belang winnen. In de ontwikkelde landen zal 81% van de bevolking in 2030 in steden wonen. Het bieden van adequate infrastructuur is en blijft een extreme uitdaging.

Nieuwe zakelijke kansen in zowel gevestigde als nieuwe markten

Globalisering en de groei van toekomstige markten blijven de belangrijkste aanjagers van de wereldeconomie. De globalisering zal doorgaan, waarbij de wereldwijde export sneller groeit dan het wereldwijde bruto binnenlands product. Tegen 2030 zal de wereldwijde export meer dan verdubbeld zijn; de uitvoer van ontwikkelende economieën zal naar verwachting bijna verviervoudigd zijn.

Hoe een waargenomen dreiging kan worden omgezet in kansen

Natuurlijke hulpbronnen zijn essentiële factoren voor elke economische activiteit en voor het leven van mensen, dieren en planten. Het rapport duikt in drie van de belangrijkste bronnen. Bij energie is de keuze van de bron cruciaal. Toenemende bevolkingscijfers, bbp-groei, verstedelijking en de groeiende middenklasse zijn de belangrijkste aanjagers van een stijgende energievraag. Water en voedsel hangen nauw samen; meer dan 50% van de wereldbevolking zal tegen het midden van de eeuw met watertekorten te maken hebben, wat een enorm risico is voor de voorspelde groei voor opkomende economieën. Dan zijn er nog grondstoffen die regionaal verschillen laten zien in verkrijgbaarheid. Om de schaarste aan te pakken, moeten bedrijven investeren in innovatieve technologieën zoals remanufacturing, recycling en materiaalreductie.

De opwarming van de aarde

Toenemende concentraties broeikasgassen zijn de belangrijkste oorzaak van de stijgende temperaturen sinds het midden van de 20e eeuw. De aard, frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden zal daarom toenemen. Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid in het terugdringen van de uitstoot van van Co2. We moeten van een lineaire economie naar een circulaire economie.

In vogelvlucht

Niet alleen wordt de wereld voller en voller, we worden ook ouder en rijker en gaan dus langer en meer consumeren. Dit legt een enorme druk op de beschikbaarheid van grondstoffen en schoon water, maar ook op de leefbaarheid van onze aarde. Ook wordt de wereld globaler, we zijn meer verbonden met elkaar dan ooit, maar ook afhankelijker van elkaar. We zijn voor onze energievoorziening afhankelijk van fossiele grondstoffen, die niet onuitputtelijk zijn. Zuinigheid is dus geboden. We moeten dus schoner gaan produceren, werken en wonen.

Meer weten?

De andere drie megatrends bespreek ik in de volgende blog. Wil je in de tussentijd wel eens weten wat deze megatrends voor effect gaan hebben op jouw bedrijf en bedrijfstak? Maak vrijblijvend een afspraak via +31 6 3057 2220 of robert@madmasters.nl.