Sun Tzu, generaal en militair strateeg van het Chinese koninkrijk Wu, schreef rond 400 voor Christus het eerste boek over strategie. Als generaal bepaalde hij de lijn die zijn troepen moesten volgen. Maar zijn boek ging niet alleen over de krijgskunst. Vandaag de dag slapen nog steeds veel bedrijfsstrategen met zijn boek onder hun kussen. Want zonder toekomstvisie en zonder plan van aanpak, verlies je strijd na strijd.

Strategie volgens de Dikke van Dale

Sla het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal erop na, en je weet het volgende:

stra·te·gie (de; v; meervoud: strategieën):

– Wetenschap, kennis van het oorlogvoeren
– Bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken
– Plan van handelen

De kunst van het oorlogvoeren

Het eerste boek dat werd geschreven over strategie en oorlog, ‘De kunst van het oorlogvoeren’, wordt toegeschreven aan Sun Tzu, generaal en militair strateeg van het Chinese koninkrijk Wu. In het boek, dat waarschijnlijk uit 400 v.Chr. dateert, beschrijft hij in 13 korte hoofdstukken de oorlogvoering. Maar het belang van zijn boek gaat verder dan de krijgskunst. Zijn strategieën zijn ook goed inzetbaar in de economische wereld, en wordt dan ook nog steeds door strategen en generaals gezien als een onmisbaar handboek.

Strategie op basis van missie en visie

Strategie werd gezien als de kunst van de generaal, van de hoogste in rang. Hij bepaalde de te volgen lijn en deed dat natuurlijk niet zomaar. Hij baseerde zich op de missie – wat is ons doel – en de visie – wat zijn de verwachte toekomstontwikkelingen en hoe profiteren we daarvan. Dit alles met een duidelijk beeld van de verre toekomst voor ogen. En dat geldt niet alleen voor de generaal en zijn militaire strategie, maar ook voor de ondernemer en zijn bedrijfsstrategie.

Je kunt een strijd winnen maar de oorlog verliezen

Strategie is een reeks overtuigingen over hoe we denken dat we gaan winnen. We winnen niet ‘per ongeluk’, we winnen omdat we een duidelijke lijn hebben uitgezet. Met alleen tactiek – de juiste gevechtshandelingen – kun je een strijd winnen. Maar als je de grote lijn uit het oog verliest, kun je de oorlog uiteindelijk alsnog verliezen. Daarom heb je een strategie nodig. Net als in de oorlogsgeschiedenis, komt de overwinning pas in zicht als je strijd na strijd wint. Tactiek is nodig, maar je focus, je strategie, die is bepalend voor de winst.

Wat maakt een strategie een winnende strategie?

Om te winnen, moet je verrassend zijn voor je tegenstander; je businessmodel moet net even anders – of heel anders – zijn dan die van je concurrent. Zorg dat je wendbaar bent en blijft, waak ervoor reactief te worden. Houd je aan je principes, aan waar je in gelooft en blijf bij wat je denkt dat je moet doen. Continuïteit op lange termijn gaat bij een toporganisatie altijd vòòr winst op korte termijn. En dat langetermijndenken moet niet alleen gericht zijn op je klant. Denk ook je medewerkers, leveranciers, de maatschappij in het algemeen of de overheid bijvoorbeeld. En probeer te kijken door de ogen van je concurrent. Een strategie kan geen strategie zijn zonder expliciet te zijn over hoe je de concurrentie gaat verslaan.

Streven naar voortdurende verbetering en vernieuwing

Een strategie gaat in essentie om de vraag hoe de organisatie extern waarde wil toevoegen in zijn omgeving en zich intern moet doorontwikkelen om dat mogelijk te maken. Kernelement daarbij is het streven naar voortdurende verbetering en vernieuwing. Dat deed je vroeger als ondernemer vooral zelf, want ‘de baas’ bepaalde, maar dat doe je vandaag de dag altijd met je team. Zorg allereerst dat er bij al je mensen absolute duidelijkheid is over de koers en de strategie van je onderneming. Laat ze ook meedenken. Zo ontstaat een gezamenlijke denkrichting bij iedereen in je team. Behalve denkrichting heb je een bepaalde manier van denken nodig; blijf met z’n allen continu nadenken over hoe je groei kan bereiken met een unieke en onderscheidende modus operandi, met een formule die de concurrent niet kan – of misschien niet wil – imiteren. En heel belangrijk, vooral in deze tijd van snelle veranderingen: blijf zorgen voor je mensen, en voor hun competenties en vaardigheden. Want zij zijn wel degenen waar jij de oorlog mee moet winnen…

Nieuwsgierig?

Wil jij eens sparren over jouw strategische vraagstukken? Of misschien heb je wel interesse in een strategiescan? Neem vrijblijvend contact op via +31 6 3057 2220 of robert@madmasters.nl, of kom eens langs voor een goeie kop koffie.

Robert Meenink